Term of service

Term of servcie

 

1.כללי

1.1 ו.ש מיקרוקול מערכות בע”מ הינה המקימה והמפעילה של אתר eat24.co.il תחת הדומיין  www.eat24.co.il  (“להלן האתר”) במסגרתו ניתן לאתר פרטים לגבי בתי עסק ונותני שירותים מתחום פיצריות כולל מדריך לחיפוש עסקים, שירות פרסומי דיגיטלי לעסקים (להלן: “השירות”.)

1.2 השימוש באתר באמצעות מכשירי קצה שונים הוא בכפוף לתנאי השימוש של האתר (להלן: “תנאי השימוש”) . אנא קרא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה, לידיעתך השימוש בתכני האתר מעידה על הסכמתך לתנאי שימוש אלו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי שימוש האתר מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר.

1.3 באם הינך קטין וגילך איננו  18, על הוריך או אפוטרופוס שמונה ע”י בית משפט מטעמך, לקרוא מסמך זה בקפידה. במידה וחלה אי הסכמה לכלל הסעיפים או חלקם במסמך תנאי השימוש באתר,     נבקש לא לעשות שימוש באתר זה לאלתר.

1.4 באתר תוכלו למצוא תכנים מגוונים ומידע בתחום המוניות ההסעות ונותני השירותים השונים בתחבורה הציבורית בישראל. אל תכנים ומידע אלו ניתן לגשת דרך האתר בכל אמצעי דיגיטלי שהוא, לרבות דרך סמארטפונים מחשבי כיס / טאבלטים ומכשירים ניידים שונים. לגבי העסקים השונים המפורסמים באתר, יש באפשרות משתמשי הקצה באתר לבצע חיפושים של בתי עסק, לפי שם או ולפי אזור.

1.5 החברה לא תהא אחראית לטעויות, השמטת פרטים ו/או לאי-דיוקים בתכני האתר המפורסמים העלולים להתרחש.

1.6 אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.

1.7 אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי או שימוש למטרות רווח ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הוא אסור.

1.8 השימוש בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד.

  1. הגבלת אחריות של החברה ומי מטעמה

2.1 החברה לא תישא באחריות לגבי התוכן המפורסם באתר, לרבות פרסומים שגויים ו/או לזמינות השירותים באתר, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר.

כמו כן החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, כתוצאה ישירה ו/או עקיפה בשימוש בתכני האתר שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד ג’ בשל שימוש באתר.

2.2 החברה לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי המפורסם יפורסם או פורסם  באתר,

2.3 התכנים באתר נועדו לספק תוכן אינפורמטיבי בלבד והם אינם בגדר המלצה, חוות דעת מקצועית המלצה או עצה.

2.4 יובהר כי החברה היא איננה צד בכל עסקת מכר שתעשה מחוץ לאחר, ישירות בין משתמש הקצה לנותני השירות באתר.

2.5 יובהר כי החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לרבות פרסומי התוכן והקישורים אל בתי העסק, יינתנו כסדרם וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני פגיעה של צד שלישי.

2.6 החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות את מראה האתר התכנים בו וזמינות השירותים והעסקים המופיעים בו לא צורך להודיע  למשתמש הקצה ו/או המפרסם על כך מראש. ולהם לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בהקשר לכך.

  1. קבצי Cookie

3.1 באתר מתבצע שימוש ב  Cookie .

3.2 בהסכמתך לתנאי השימוש באתר אתה מאפשר לחברה להשתמש ב “Cookie” על מחשבך, לזהותך.

4.שונות

4.1 בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים במחוז פתח תקווה בלבד.

Skip to content